سلام

حتما تا به حال خیلی راه ها رو امتحان کردید اما جم نگرفتید

به سایت زیر برید و یک اکانت تشکیل بدید و با هر بازدید 30s بپیرید و در نهایت جم بگیرید

<a href="http://www.AWSurveys.com?R=4053084"> A.W.Surveys - Get Paid to Review Websites!</a>